مرمریت مشکی نجف آباد

سنگ مرمریت مشکی نجف آباد سنگی است که دارای زمینه مشکی همراه باخط های سفید روی آن می باشد. این سنگ را میتوان در قسمت های  حاشیه آسانسور،شمشیری پله،و کف فضای لابی و… به کار برد. این سنگ در ابعاد تایل و اسلب تولید و عرضه می شود. البته تذکر می دهیم که در کف پارکینگ و فضاهای خارجی ساختمان از سنگ مرمریت نجف آباد استفاده نشود. سنگ مرمریت نجف آباد از آن دسته سنگ های ساختمانی می باشد که زمینه رنگی یکدستی دارد از این رو به طراحان و مهندسین مشاور محترم پیشنهاد میشود که در طراحی هایی که سنگ مشکی یک دست موردن نیاز است از این سنگ استفاده نمایند. یکی دیگر از دلایل پیشنهاداین سنگ قیمت مناسب این سنگ نسبت به سنگ های با زمینه زنگی تیره و مشکی می باشد.این سنگ بیشتر جهت صادرات تولید می شود. معدن سنگ مرمریت مشکی نجف آباد در استان اصفهان و 35 کیلومتری شهر نجف آباد قرار دارد. قیمت سنگ مرمریت مشکی نجف آباد به  کیفیت ساب،ضخامت، بلندی سنگ و مواد مصرفی هنگام تولید وابسته است.